Vizyonumuz

 

Toplumda sosyal eşitsizliğin azalması, bireyler ve topluluklar arası dayanışma bağlarının güçlenmesi, düşük gelir, düşük eğitim ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan aile içi huzursuzluklar ve mahrum kalınan imkanların mümkün olduğunca telafisi için çalışılması, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm için aktif çalışan gençler yetiştirilmesidir.