Gönüllü Kimdir?Gönüllü sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaçını sivil toplum kuruluşlarının olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımayan
bireydir.Gönüllü: Zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen herkestir. Damladan Deryaya , tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir.

                                Gönüllü Başvuru Formu


Gönüllü sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaçını sivil toplum kuruluşlarının olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımayan
bireydir.Gönüllü: Zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen herkestir. Damladan Deryaya , tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir.


                                Gönüllü Öğrenci Başvuru Formu